Προσφορές

Προσφορές για κράτηση αυτοκινήτου
220€ για 7 μέρες 
525€ για 7 μέρες 
475€ για 7 μέρες 
365€ για 7 μέρες 
250€ για 7 μέρες 
290€ για 7 μέρες 
185€ για 7 μέρες 
350€ για 7 μέρες 
330€ για 7 μέρες 
195€ για 7 μέρες 
195€ για 7 μέρες 
280€ για 7 μέρες 
195€ για 7 μέρες 
230€ για 7 μέρες 
230€ για 7 μέρες 
350€ για 7 μέρες 
450€ για 7 μέρες 
280€ για 7 μέρες 
260€ για 7 μέρες 
450€ για 7 μέρες 
180€ για 7 μέρες 
350€ για 7 μέρες 
200€ για 7 μέρες 
170€ για 7 μέρες 
280€ για 7 μέρες 
530€ για 7 μέρες 
220€ για 7 μέρες 

Ειδικές Προσφορές Χαμηλότερης Τιμής!

Εκπτώσεις Για Ενοικίαση Μακράς Διάρκειας

Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.02.18 έως 31.05.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 3% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 3% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.02.18 έως 31.05.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.16 έως 13.07.16
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.06.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.16 έως 14.09.16
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.16 έως 10.10.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.15 έως 31.05.16
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.16 έως 31.05.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.17 έως 14.09.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 13.02.17 έως 31.05.17
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 7% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 13.02.17 έως 31.05.17
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.17 έως 13.07.17
Έκπτωση 7% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.17 έως 10.10.17
Έκπτωση 7% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.17 έως 31.05.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 11.10.18 έως 31.05.19
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 10.10.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 5% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 14.07.18 έως 14.09.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.18 έως 13.07.18
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.18 έως 31.05.19
Car Rental in Bali Approved by the Ministry of Tourism & the Greek National Tourism Organization
Other languages:  English Version    Ελληνική Έκδοση   
 © - CAMMEL Rent a Car