Προσφορές

Προσφορές για κράτηση αυτοκινήτου
195€ για 7 μέρες 
220€ για 7 μέρες 
470€ για 7 μέρες 
280€ για 7 μέρες 
280€ για 7 μέρες 
290€ για 7 μέρες 
220€ για 7 μέρες 
260€ για 7 μέρες 
250€ για 7 μέρες 
230€ για 7 μέρες 
280€ για 7 μέρες 
450€ για 7 μέρες 
350€ για 7 μέρες 
185€ για 7 μέρες 
350€ για 7 μέρες 
530€ για 7 μέρες 
200€ για 7 μέρες 
170€ για 7 μέρες 
330€ για 7 μέρες 
470€ για 7 μέρες 
350€ για 7 μέρες 
195€ για 7 μέρες 
195€ για 7 μέρες 
230€ για 7 μέρες 
365€ για 7 μέρες 
525€ για 7 μέρες 
180€ για 7 μέρες 

Ειδικές Προσφορές Χαμηλότερης Τιμής!

Εκπτώσεις Για Ενοικίαση Μακράς Διάρκειας

Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 20% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 25% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 8% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 15% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 09.10.20 έως 31.05.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 15.09.21 έως 10.10.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 01.06.21 έως 13.07.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 5% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 7 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Έκπτωση 10% για πάνω από 5 μέρες ενοικίαση από 22.06.21 έως 31.07.21
Car Rental in Bali Approved by the Ministry of Tourism & the Greek National Tourism Organization
Other languages:  English Version    Ελληνική Έκδοση   
 © - CAMMEL Rent a Car